31.5K
https://yun-campus-res.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/notice/1614654851-2205.jpg

就业指导不断线,职业咨询网上见!

2021年3月2日   点击人次:461

1.png

2.png

6.gif

3月5
视频连线中国海峡人才市场职业指导专家,专业为您答疑解惑。

3.jpg

预约时段:3月1日至3月3日

赶紧扫码预约

4.jpg